พาณิชย์ เผยผลศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา เตรียมเสนอ ครม.เคาะเปิดเจรจา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา เตรียมจัดประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยบรูไนฯ ได้ผลักดันให้เป็นผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนในปีนี้ด้วย

ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหารือและรับฟังความเห็นภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงมอบหน่วยงานวิจัยศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาบนเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “www.dtn.go.th” แล้ว

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาพบว่าหากอาเซียนและแคนาดา มีการลดภาษีศุลกากรทุกรายการสินค้าที่ 50 – 100% จะส่งผลให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 249 – 388 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนจะเพิ่มขึ้น 1,134 – 2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกของไทยไปแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 244 – 513 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 233 – 495 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไม้แปรรูป เครื่องยนต์ เครื่องทำน้ำร้อน และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น

สำหรับบริการที่คาดว่าไทยจะส่งออกหรือลงทุนในแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยว บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การเงิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนสาขาบริการที่คาดว่าแคนาดาจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การเงิน โทรคมนาคม และบริการด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล เป็นต้น

“ประโยชน์และผลกระทบจากการศึกษา ตั้งอยู่บนสมมติฐานในเชิงวิชาการ ซึ่งในทางปฏิบัติ กรมฯ ได้หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจรจามีความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการจัดทำ FTA กับแคนาดา อาจมีประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ ที่มีความท้าทาย แต่การเจรจากับแคนาดาพร้อมกับอาเซียน จะช่วยให้ไทยมีแนวร่วมกับสมาชิกอาเซียนที่ใกล้เคียงกับไทย ปัจจุบัน กรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอเรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไทยสามารถร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาได้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้” 

นางอรมน ระบุ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจา FTA ใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการให้ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก FTA ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 16,218 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 29%) โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 12,391 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 33%) และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 3,827 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 17.6%)

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 1,774 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 19.1%) โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,186 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 20.8%) และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 588 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 15.8%) สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ธัญพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปุ๋ย-ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,