พาณิชย์ เผยอินเดียไม่เก็บอากร AD แผ่นทองแดงจากไทย หนุนส่งออกเพิ่มขึ้น

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้มีประกาศไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าแผ่นทองแดงและทองแดงเจือจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เนปาล, ศรีลังกา และไทย ซึ่งนับเป็นข่าวดีของผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย ที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวหน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย ได้เปิดการไต่สวนไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และได้มีประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้เรียกเก็บอากร AD กับสินค้าแผ่นทองแดงและทองแดงเจือ (Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products) ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากจีน, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เนปาล, ศรีลังกา และไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 144 – 440 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งตามกระบวนการในการบังคับใช้มาตรการ AD ของอินเดีย หน่วยงาน DGTR จะต้องเสนอผลการไต่สวนดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังของอินเดีย เพื่อให้ความเห็นชอบและออกประกาศให้หน่วยงานศุลกากรเรียกเก็บอากร AD ต่อไป

แต่ในกรณีนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงาน Tax Research Unit กระทรวงการคลังของอินเดีย ได้มีบันทึกแจ้งต่อหน่วยงาน DGTR ว่า รัฐบาลอินเดียมีคำตัดสินว่าจะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าแผ่นทองแดงและทองแดงเจือที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากจีน, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เนปาล, ศรีลังกา และไทย ตามที่ DGTR เสนอในผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นการไม่เรียกเก็บอากร AD เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกจากไทย ที่มีผลไม่เรียกเก็บอากร AD ไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าแผ่นทองแดงและทองแดงเจือของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้ตามปกติ และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้าในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้ ซึ่ง คต. ได้ดำเนินการการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า โดยประสานผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องทราบถึงการเปิดไต่สวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน เพื่อตอบแบบสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดไต่สวน รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการไต่สวนของอินเดียอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตลอดกระบวนการไต่สวน อาทิ การขยายเวลาการตอบแบบสอบถาม การประชุมรับฟังความคิดเห็นและแถลงด้วยวาจา (Oral Hearing) และร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการไต่สวน

โดยในปี 2561 – 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าดังกล่าวภายใต้พิกัดศุลกากร 7409 และ 7410 ไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 868.80 ล้านบาท 833.33 ล้านบาท และ 407.22 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ การส่งออกสินค้าดังกล่าวไปอินเดียจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้นำเข้าและผู้ส่งออกไม่ต้องกังวลว่าจะถูกใช้มาตรการ AD โดยสินค้าแผ่นทองแดงและทองแดงเจือถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนไฟฟ้าในรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,