ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,481 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,481 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,321 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 757 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,569 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.87% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แถลงต่อคณะอนุกรรมการด้านบริการการเงินแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯว่า ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะปรับตัวลงภายในสิ้นปีนี้ จากภาวะติดขัดด้านอุปทานที่เริ่มคลี่คลายลง สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,155 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,569 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 586 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 665 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 24-06-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 61,481.33 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.39 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.87 % -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,191.79 -54 %
พันธบัตรรัฐบาล 24,962.08 +16 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 30,469.66 +23 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 145.81 -97 %
หุ้นกู้เอกชน 2,713.19 -43 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 -100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,