ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,765 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,765 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 30,761 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,309 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 8,057 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.85% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 8,057 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 8,057 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ (S&P) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจจีนจาก 8% สู่ 8.3% จากการที่จีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 429 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 29-06-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 72,764.65 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.39 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.85 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,152.54 -58 %
พันธบัตรรัฐบาล 11,329.12 -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 55,418.29 +144 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 -100 %
หุ้นกู้เอกชน 1,984.79 -42 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,