ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,559 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 57,559 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,921 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 153 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 456 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 2-3 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 556 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 456 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 100 ล้านบาท ด้านปัจจัยภายในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย. อยู่ที่ระดับ 46.5 เพิ่มขึ้นจาก 43.0 ในเดือนพ.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิต และภาคที่มิใช่การผลิต ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 175 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 01-07-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 57,558.54 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.39 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.82 % -0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,069.50 +80 %
พันธบัตรรัฐบาล 15,897.78 -22 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 32,505.68 +4 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1,250.00 +131 %
หุ้นกู้เอกชน 3,940.98 +112 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,