ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 122,734 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 122,734 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 57,031 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 8,436 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 157 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.83% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 157 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 157 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายต่างประเทศ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของยุโรป (Services PMI) เดือน มิ.ย. ขยายตัวอยู่ที่ 58.3 มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 58.0 ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 53 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 06-07-2021 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 122,734.07 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.83 % +0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 10,446.46 -59 %
พันธบัตรรัฐบาล 7,307.15 -51 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 98,696.08 +471 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 148.02 -94 %
หุ้นกู้เอกชน 6,036.87 +89 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,