ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 65,417 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 65,417 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,043 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 482 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 778 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 768 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 778 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. อยู่ที่ระดับ 64.6 และต่ำกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 64.8 ด้านปัจจัยภายในประเทศ คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0 – 1.5% จากเดิม 0.5 – 2% ทั้งนี้ กกร.มองว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศแม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่อง ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 07-07-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 65,417.36 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.82 % -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 11,136.90 +7 %
พันธบัตรรัฐบาล 11,178.69 +53 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 31,211.57 -68 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 515.37 +248 %
หุ้นกู้เอกชน 11,374.84 +88 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,