ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 68,799 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 68,799 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 13,504 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,019 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 550 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 2-3 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 146 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 550 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 696 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องช่วงเวลาที่จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 4 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 08-07-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 68,799.29 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.39 % -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.82 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 4,411.36 -60 %
พันธบัตรรัฐบาล 9,819.49 -12 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 43,473.41 +39 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 4,254.93 +726 %
หุ้นกู้เอกชน 3,246.54 -71 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,