ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,336 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 34,336 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,592 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 50 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 702 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.83% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW
705 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 702 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)
3 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,674 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาด
ติดตามรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 12-07-2021 Change
 มูลค่าการซื้อขาย 34,335.97 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.83 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change
ตั๋วเงินคลัง 1,152.46 -77 %
พันธบัตรรัฐบาล 7,841.59 -43 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 22,044.44 -36 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 -100 %
หุ้นกู้เอกชน 3,199.01 +36 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 -100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,