ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,530 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 46,530 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,482 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,589 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,463 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.93% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.05%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 3-5 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากสภาพคล่องของตราสารช่วงอายุ 5 ปี ค่อนข้างน้อยผนวกกับตลาดคาดการณ์ว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเข้าซื้อตราสารระยะยาวมากขึ้น สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,463 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,463 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ขณะที่ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น LB426A อายุ 20 ปี วงเงิน 12,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.5213% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 5 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.24 เท่าของวงเงินประมูล

ด้านปัจจัยภายในประเทศ ธนาคารโลกอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย โดยคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งมีโอกาสถูกปรับลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ถึง 3% ในปีนี้ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 16-06-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 46,529.93 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.37 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.93 % -0.05 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,253.14 +152 %
พันธบัตรรัฐบาล 21,860.11 +63 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 18,283.58 -74 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 535.92 -77 %
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,