ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 127,635 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 127,635 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 58,568 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 9,296 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,374 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.78% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ด้านปัจจัยต่างประเทศ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 59.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 60.9 ขณะที่ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 63.4 ในเดือนก.ค. จากระดับ 62.1 ในเดือนมิ.ย.

สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,374 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,374 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 24 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 03-08-2021 Change  %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 127,635.13 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.41 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.78 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change  %Change
ตั๋วเงินคลัง 5,841.46 ลงลง 72 %
พันธบัตรรัฐบาล 16,016.35 ลงลง 32 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 101,291.07 เพิ่มขึ้น 297 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 3,744.27 เพิ่มขึ้น 29 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ส.ค. 64)

Tags: , ,