ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 71,122 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 71,122 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 16,874 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 2,251 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 7,522 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.84% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 7,522 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 7,522 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และชาติพันธมิตรมีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวม 2 ล้านบาร์เรล/วัน โดยให้ทยอยปรับเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนส.ค.ไปจนถึงเดือนธ.ค.2564 เพื่อรองรับความต้องการน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านปัจจัยภายในประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล จากเดิม 10 จังหวัด เพิ่มขึ้นเป็น 13 จังหวัด รวมทั้งปิดกิจกรรม กิจการ 100% ยกเว้นการขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสารและสาธารณูปโภค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,900 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 19-07-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 71,122.46 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.84 % เพิ่มขึ้น 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 29,739.02 เพิ่มขึ้น 740 %
พันธบัตรรัฐบาล 7,026.61 ลดลง 68 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 26,690.36 ลดลง 29 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 3,588.84 ลดลง 69 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ค. 64)

Tags: , , ,