ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,529 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,529 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 6,528 ล้านบาท

2.  กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 2,250 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,519 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.68%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,519 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,519 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเมื่อวันที่ 27-28 ก.ค. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า เฟดควรจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อแล้ว และการขยายตัวของการจ้างงานก็ใกล้จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าการจ้างงานยังไม่อยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 515 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 19-08-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 77,529.35 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.46 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.68 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,646.59 ลดลง 73 %
พันธบัตรรัฐบาล 17,854.67 ลดลง 24 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 51,853.45 เพิ่มขึ้น 127 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 242.13   n/a
หุ้นกู้เอกชน 3,031.60 เพิ่มขึ้น 162 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ส.ค. 64)

Tags: , , ,