ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 55,982 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 55,982 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 260 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ  1,847 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,932 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.7%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ท่ามกลางความกังวลต่อผลการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยและการปรับลดวงเงิน QE ที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,932 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,932 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,781 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นและภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.ของสหรัฐฯ  ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 23-08-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 55,981.95 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.46 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.70 % เพิ่มขึ้น 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,572.26 เพิ่มขึ้น 27 %
พันธบัตรรัฐบาล 18,041.99 ลดลง 23 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 25,355.28 เพิ่มขึ้น 18 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 7,931.58   n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,080.83 ลดลง 29 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 64)

Tags: , , ,