ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 94,161 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 94,161 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 27,991 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 5,530 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 406 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.73%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 2-3 bps ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 406  ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 406  ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ บริษัท Moody’s Investors Service (มูดี้ส์) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยคาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2564 และ ปี 2565 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 2 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจโลก ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.4 จากระดับ 59.9 ในเดือนก.ค.  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,358 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 24-08-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 94,161.39 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.46 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.73 % เพิ่มขึ้น 0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,611.43 ลดลง 37 %
พันธบัตรรัฐบาล 14,300.02 ลดลง 21 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 74,928.43 เพิ่มขึ้น 196 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 117.46 ลดลง 99 %
หุ้นกู้เอกชน 3,004.87 เพิ่มขึ้น 44 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:  n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , ,