ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,106 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,106 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 6,042 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,030 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 6,590 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.75%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 5,641 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 6,590 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 950 ล้านบาท  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 343 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดติดตามการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ ที่เมือง Jackson Hole ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. และรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 26-08-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 61,106.37 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.46 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.75 % เพิ่มขึ้น 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,910.61 ลดลง 70 %
พันธบัตรรัฐบาล 13,811.35 ลดลง 57 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 40,338.99 เพิ่มขึ้น 39 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 463.84   n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,581.58 ลดลง 21 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ส.ค. 64)

Tags: , , ,