ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 116,538 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 116,538 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 46,956 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,730 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 6,360 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.74%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-2 bps ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 6,355  ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 6,360  ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,358 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 31-08-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 116,537.73 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.41 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.47 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.74 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 5,720.71 ลดลง 74 %
พันธบัตรรัฐบาล 12,412.22 เพิ่มขึ้น 119 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 94,963.84 เพิ่มขึ้น 976 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 1,401.42 ลดลง 32 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 ลดลง 100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 64)

Tags: , , ,