ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,463 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,463 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 36,319 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 648 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 457 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 3-6 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเข้าซื้อตราสารระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยลงอยู่ที่ร้อยละ 2 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 457 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 457 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,900 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 20-07-2021 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 77,463.35 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.40 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.82 % ลดลง 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,474.67 ลดลง 95 %
พันธบัตรรัฐบาล 8,998.03 เพิ่มขึ้น 28 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 59,068.52 เพิ่มขึ้น 121 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 63.99   n/a
หุ้นกู้เอกชน 5,974.59 เพิ่มขึ้น 66 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , , ,