ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,107 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 73,107 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 27,269 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 2,007 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,877 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.94%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,877 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,877 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 684 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 21-09-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 73,107.33 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.46 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.94 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,229.17 ลดลง 46 %
พันธบัตรรัฐบาล 11,121.51 เพิ่มขึ้น 68 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 56,131.30 เพิ่มขึ้น 169 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 200.01 ลดลง 94 %
หุ้นกู้เอกชน 1,532.17 ลดลง 64 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 ลดลง 100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , ,