ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 38,620 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 38,620 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 5,334 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,914 ล้านบาท

 ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,719 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.94% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,729 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,719  ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ -0.1% และคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับราว 0% แต่มีมุมมองในเชิงลบต่อการส่งออกและผลผลิตอุตสาหกรรม เนื่องจากการสั่งปิดโรงงานในภูมิภาคเอเชีย ด้านปัจจัยภายในประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปี 64 อยู่ที่ 0.8% จากที่เคยคาดการณ์ 3% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,025 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 22-09-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 38,620.27 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.46 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.94 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,631.36 เพิ่มขึ้น 12 %
พันธบัตรรัฐบาล 8,845.77 ลดลง 20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 23,690.08 ลดลง 58 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 202.98 เพิ่มขึ้น 1 %
หุ้นกู้เอกชน 1,619.01 เพิ่มขึ้น 6 %
พันธบัตรต่างประเทศ 4.06   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 64)

Tags: , , ,