ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 65,938 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 65,938 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 8,337 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,807 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 275 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.97%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US – Treasury สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 249 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 275 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 26 ล้านบาท ด้านปัจจัยภายในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ และคาดการณ์เศรษฐกิจของไทยในปี 2564 เติบโตอยู่ในระดับ 1.3% และจะรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 4-5% ในปี 2565 ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 3,909 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 27-09-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 65,937.79 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.47 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.97 % เพิ่มขึ้น 0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 19,350.30 เพิ่มขึ้น 575 %
พันธบัตรรัฐบาล 15,848.63 เพิ่มขึ้น 47 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 26,902.88 ลดลง 46 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 152.90   n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,184.29 ลดลง 6 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 ลดลง 100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , ,