ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 44,680 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 44,680 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 1,524 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,877 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 302 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.99%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ด้านปัจจัยภายในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 64 และปี 65 จะเติบโตได้ใกล้เคียงกับคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ส.ค.64 แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคงคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 64 ที่ 0.7% และปรับคาดการณ์ปี 65 เป็น 3.9% สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 547 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 302 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 245 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,111 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 29-09-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 44,679.96 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.99 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,058.73 ลดลง 50 %
พันธบัตรรัฐบาล 15,862.16 ลดลง 22 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 22,968.29 ลดลง 68 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 635.31 ลดลง 31 %
หุ้นกู้เอกชน 2,155.47 ลดลง 14 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 64)

Tags: , , ,