ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 42,615 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 42,615 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 6,078 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 559 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,214 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.03%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,202 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,214 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 12 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2564 ครั้งที่ 3 ขยายตัว 6.7%(QoQ) มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเติบโต 6.6% (QoQ) ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 11,000 ราย สู่ระดับ 362,000 ราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 335,000 ราย ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,625 ล้านบาท สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 8,669 ล้านบาท จาก 935,642 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 926,973  ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 01-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 42,615.47 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.49 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 % ลดลง 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.03 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,747.38 ลดลง 30 %
พันธบัตรรัฐบาล 14,399.57 ลดลง 24 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 18,795.53 ลดลง 25 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 3,799.97 เพิ่มขึ้น 0.04 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ต.ค. 64)

Tags: , , ,