ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 51,002 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 51,002 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 2,245 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ1,857 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 411 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.03%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 406 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 411 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯในเดือนก.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 60.7 จากระดับ 61.1 ในเดือนส.ค. มีสาเหตุจากการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในการผลิต ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,035 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 04-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 51,002.02 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.49 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.51 % เพิ่มขึ้น +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.03 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,289.75 เพิ่มขึ้น +88 %
พันธบัตรรัฐบาล 13,914.01 ลดลง -3 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 31,038.98 เพิ่มขึ้น +65 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,310.97 ลดลง -39 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:  n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 64)

Tags: , , ,