ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 38,638 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 38,638 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 7,078 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 456 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 425 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.04%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 422 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 425 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2564 ลงสู่ระดับต่ำกว่า 6% โดยระบุถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สิน เงินเฟ้อ และทิศทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกัน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ไอเอชเอส มาร์กิต รายงาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือนก.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9 จากระดับ 55.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,263 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 06-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 38,637.97 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.49 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.51 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.04 % เพิ่มขึ้น 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 651.08 ลดลง 77 %
พันธบัตรรัฐบาล 9,562.43 ลดลง 33 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 21,702.98 ลดลง 74 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 6,717.54 เพิ่มขึ้น 108 %
พันธบัตรต่างประเทศ 3.93   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 64)

Tags: , , ,