ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 67,701 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 67,701 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 31,505 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,949 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 317 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.2%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-2 bps ในตราสารระยะยาวสำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 317 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 317 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้ว เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ โดย BoE คาดการณ์เงินเฟ้อในอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ BoE ถึง 2 เท่า ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,591 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 19-10-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 67,700.54 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.20 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,674.23 เพิ่มขึ้น 113 %
พันธบัตรรัฐบาล 4,973.99 ลดลง 82 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 56,291.03 เพิ่มขึ้น 339 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 2,444.79 เพิ่มขึ้น 3 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 64)

Tags: , , ,