ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 69,313 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 69,313 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 14,051 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,187 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 130 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.24%  ไม่มีกาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 130 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 130 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้ง 12 เขต (Beige Book)ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนส.ค. เนื่องจากภาวะติดขัดของห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แต่ในภาพรวมนั้น แนวโน้มในระยะใกล้ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก แต่มีบางเขตที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนมากขึ้น สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 4,181 ล้านบาท จาก 931,162 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 935,343 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,974 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม ECB และ BOJ ในสัปดาห์หน้า

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 21-10-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 69,313.00 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.24 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 5,361.72 เพิ่มขึ้น 331 %
พันธบัตรรัฐบาล 14,656.58 ลดลง 27 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 43,348.51 เพิ่มขึ้น 115 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 2,539.21 ลดลง 35 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ต.ค. 64)

Tags: , , ,