ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 51,038 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 51,038 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 2,677 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,072 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 249 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.22%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-5 bps ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุน สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 249 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 249 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณจะเริ่มกระบวนการลดการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการปรับลดการซื้อสินทรัพย์ลง 1.20 แสนล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมามีการจ้างงานอย่างเต็มที่ และเงินเฟ้อถึงระดับเป้าหมายของเฟดที่  2%  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 2,106 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 25-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 51,038.12 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.52 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.22 % ลดลง 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 28,183.90 เพิ่มขึ้น 426 %
พันธบัตรรัฐบาล 9,555.03 ลดลง 35 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 11,514.52 ลดลง 73 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 100.05   n/a
หุ้นกู้เอกชน 1,209.08 ลดลง 52 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , ,