ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 76,999 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 76,999 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 6,214 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,720 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 5,125 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.18%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-3 bps ในตราสารระยะยาว สำหรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น LB31DA อายุ 10 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.9555% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.62 เท่าของวงเงินประมูล และ LB716A อายุ 50 ปี วงเงิน 6,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.0837% เท่ากับ Yield ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.47 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 5,125 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 5,125 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ(Conference Board) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 113.8 สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ 108.3 โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 2,427 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 27-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 76,998.60 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.52 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.18 % ลดลง 0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 6,869.96 เพิ่มขึ้น 256 %
พันธบัตรรัฐบาล 29,478.82 เพิ่มขึ้น 79 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 35,457.59 ลดลง 32 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 745.89 เพิ่มขึ้น 55 %
หุ้นกู้เอกชน 1,946.06 ลดลง 25 %
พันธบัตรต่างประเทศ 1.98   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , ,