ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 106,913 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 106,913 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 39,394 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,165 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,957 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.22%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,952 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,957 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนต.ค. ปรับตัวสู่ระดับ 58.4 ลดลงจากระดับ 60.7 ในเดือนก.ย. จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ชะลอตัว ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NETSELL ของนักลงทุนต่างชาติ 580 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 2-3 พ.ย.นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 02-11-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 106,913.42 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.53 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.22 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 246.51 ลดลง 94 %
พันธบัตรรัฐบาล 9,334.70 ลดลง 36 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 90,344.80 เพิ่มขึ้น 379 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,481.37 ลดลง 34 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 ลดลง 100 %

หมายเหตุ:n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ย. 64)

Tags: , , ,