ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 44,443 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 44,443 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 13,791 ล้านบาท 2.  1,111 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,705 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.81%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,685 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,705 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 20 ล้านบาท  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 2,651 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 27-28 ก.ค. นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 27-07-2021 Change  %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 44,442.84 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.41 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.81 %   0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change  %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,527.33 เพิ่มขึ้น 31 %
พันธบัตรรัฐบาล 10,090.14 ลดลง 32 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 23,441.17 ลดลง 56 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1,088.64 เพิ่มขึ้น 6966 %
หุ้นกู้เอกชน 1,457.74 ลดลง 28 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

          

Tags: , , ,