ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,670 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,670 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 2,394 ล้านบาท 2.  564 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 258 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.8%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 258 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 258 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 2/2564 มีการขยายตัว 6.5% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 8.5% ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 400,000 ราย สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 380,000 ราย ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 707 ล้านบาท สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 2,329 ล้านบาท จาก 912,659 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 914,988 ล้านบาท ทั้งนี้นักลงทุนติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในสัปดาห์หน้า

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 30-07-2021 Change %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 61,669.99 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.41 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.80 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change  %Change
ตั๋วเงินคลัง 484.41 ลดลง 42 %
พันธบัตรรัฐบาล 28,872.57 เพิ่มขึ้น 79 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 25,122.11 ลดลง 21 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 4,692.95 เพิ่มขึ้น 227 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ค. 64)

Tags: , , ,