ภูเก็ตวาง 5 มาตรการสาธารณสุข-แผนเผชิญเหตุ เพิ่มความเชื่อมั่นนทท.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ได้รายงานถึงความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งหากดำเนินการได้ราบรื่น ประสบความสำเร็จ จะเป็นแนวทางการการดำเนินการด้านสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน

สำหรับมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ด้านวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนชาวภูเก็ตที่มีอยู่ประมาณ 540,000 คน รวมถึงประชากรแฝง กลุ่มแรงงานที่อพยพเข้ามาทำงาน ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายนจะฉีดได้ตามเป้าหมายคือ 70% ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นก่อนเปิดเมือง

มาตรการที่ 2 การคัดกรองคนเข้าเมือง โดยผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงทั้งด่านอากาศ ด่านบก และ ด่านท่าเรือ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีผลตรวจคัดกรองโควิด 19 ในเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของเชื้อเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต

มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและชุมชนเสี่ยง โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้ได้รับวัคซีนน้อยกว่าเกณฑ์ เช่น ในโรงเรียน ซึ่ง จ.ภูเก็ต มีโรงเรียนจำนวน 12 แห่ง มีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กว่าคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้คัดกรองในระบบ Sentinel Surveillance สุ่มตรวจต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มาตรการที่ 4 มีความพร้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ตามเงื่อนไขหรือมีผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วยังคงต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ อีก 3 ครั้ง คือวันแรกที่เดินทางมาถึง วันที่ 3 -5 และวันที่ 13-14 โดยห้องปฏิบัติการสามารถ ตรวจหาเชื้อได้ประมาณวันละ 1,500 ตัวอย่าง และจะประสานกับเอกชนเพิ่มปริมาณตรวจหาเชื้อ สามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 คน นอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะช่วยสนับสนุนใน ด้านเทคนิคในการตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

มาตรการที่ 5 ด้านการรักษาพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการด้านการเตรียมเตียงและห้อง ICU รองรับผู้ป่วยประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่และ Cohort ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีอาการและมีความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ภายใน 48 ชั่วโมง

น.ส.ไตรศุลี กล่าว่า ในส่วนของแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั้นจะพิจารณาดำเนินการตั้งแต่ปรับลดกิจกรรมลง, กำหนดให้เที่ยวในเส้นทางที่กำหนด, ให้ทำกิจกรรมในพื้นที่ที่พักไปจนถึงยุติโครงการ ตามเงื่อนไขสถานการณ์ 5 ระดับ ได้แก่ 1.กรณีที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยกว่า 90 รายต่อสัปดาห์ 2.ลักษณะการกระจายของโรคทั้ง 3 อำเภอและมากกว่า 6 ตำบล 3.มีผู้ติดเชื้อครองเตียงมากกว่า 80% ของศักยภาพของจังหวัด 4.มีการระบาดมากกว่า 3 คลัสเตอร์หรือมีการระบาดในวงกว้างหรือหาความเชื่อมโยงไม่ได้ และ 5.พบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้

ทั้งนี้ ได้มีการเสริมศักยภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันในส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มีดังนี้ 1.เตียงรับผู้ป่วยวิกฤต สีแดง เขตสุขภาพที่ 11 มีจำนวนทั้งสิ้น 89 เตียง ในจังหวัดภูเก็ตมี 26 เตียง ใช้ไป 9 คงเหลือ 17 เตียง 2.เตียงรับผู้ป่วยอาการปานกลาง สีเหลือง เขตสุขภาพที่ 11 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,092 เตียง ในจังหวัดภูเก็ตมี 195 เตียง ใช้ไป 27คงเหลือ 168 เตียง 3.เตียงรับผู้ป่วยอาการน้อย สีเขียว เขตสุขภาพที่ 11 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,058 เตียง โดยในจังหวัดภูเก็ตมี 435 เตียง ใช้ไป 15 คงเหลือ 420 เตียง

ทางด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทุกรายการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขทำให้มีสต็อกได้เกิน 1 เดือน ยารักษาโควิด-19 Favipiravir 200 mg. มีการตรวจเช็คแบบเรียลไทม์ ซึ่งปัจจุบันภูเก็ตมีการจ่ายยาเพื่อรักษา 50 เม็ด/วัน ปัจจุบันคงเหลือ 3,772 เม็ด แต่ในส่วนของเขตสุขภาพที่ 11 ทั้งหมดมีการจ่าย 1,020 เม็ด/วัน คงเหลือ 21,864 เม็ด

ทางด้านศักยภาพของทีมสอบสวนโรค ในจังหวัดภูเก็ต มี 23 ทีม ขณะที่ทั้งเขตสุขภาพที่ 11 มี 120 ทีม ขณะที่ศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรวจ RT-PCR นอกโรงพยาบาล จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมภูเก็ตไม้ขาว โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, คลินิกเวชกรรมลากูน่าภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ศูนย์การค้าจังซีลอน โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, และกะตะเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,