มาเลเซียไฟเขียวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก 12-18 ปีที่มีโรคประจำตัว

รัฐบาลมาเลเซียมีมติเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีภาวะโรคประจำตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงหากได้รับเชื้อโควิด-19 โดยแผนดังกล่าวจะเริ่มในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

นายแพทย์อัดฮัม บาบา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เปิดเผยว่า วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เป็นวัคซีนตัวแรกที่ได้รับอนุมัติให้นำมาใช้สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีซึ่งมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

นายแพทย์บาบากล่าวว่า เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีนพร้อมกับครูอาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาในช่วงเฟส 2 และเฟส 3 ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 แห่งชาติ (National Covid-19 Immunisation Programme: PICK) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ส่วนเด็กกลุ่มอื่นๆ นั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนในเฟสถัดไป

“เราขอแนะนำให้เด็กวัยรุ่นซึ่งมีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงจากโรคโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีน เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการป้องกันจากวัคซีนไฟเซอร์” 

นายแพทย์บาบากล่าว

นายแพทย์บาบายังเสริมว่า “วัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน เรากำลังให้โอกาสพวกเขาได้ป้องกันตนเองในอนาคตด้วย”

ทางด้านนายไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรีฝ่ายประสานงาน ระบุว่า สำหรับวัยรุ่นที่ไม่มีโรคประจำตัวจะได้รับวัคซีนหลังเฟส 3 ไปแล้ว

นายจามาลุดดินเผยว่า คณะทำงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 (CITF) ได้พิจารณาข้อมูลจากประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับวัยรุ่นไปแล้ว

“แผนตอนนี้สำหรับวัยรุ่นที่ไม่มีภาวะโรคประจำตัวคือ เราอาจจะฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่มนี้หลังระดมฉีดให้กลุ่มผู้ใหญ่ได้ครอบคลุมแล้ว”

“เมื่อฉีดวัคซีนได้ครบเฟส 3 แล้ว เราจะมีวัคซีนเหลือ ถึงตอนนั้นจะพิจารณาอีกทีว่าจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือซิโนแวกให้เด็กกลุ่มนี้”

นายจามาลุดดิน กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,