มีนาทรานสปอร์ต เตรียมขายหุ้น IPO ปลาย มิ.ย.คาดเข้าเทรดต้น ก.ค.

นางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บล.เอเซีย พลัส ในฐานะแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.มีนาทรานสปอร์ต (MENA) กล่าวว่า MENA อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ราวปลายเดือน มิ.ย.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงต้นเดือน ก.ค.64

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MENA เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ จุดแข็ง และโอกาสการเติบโตในอนาคตให้แก่นักลงทุนในวันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 184 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 367 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 275 ล้านบาท

โดยมี บล. เอเซีย พลัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมให้ข้อมูลความน่าสนใจของ MENA พร้อมต่อยอดความสำเร็จหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

MENA เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการขนส่งสินค้าเฉพาะทาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถเทรลเลอร์ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง ด้วยจุดเด่นในการบริหารจัดการรถ รวมจำนวนมากกว่า 600 คัน และพนักงานจัดส่งกว่า 500 คน พร้อมรองรับการขยายงานของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ในช่วงปลายปีนี้ จากเดิมแข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำ จึงได้รับปัจจัยบวกจากการขยายงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และมีความต้องการใช้บริการขนส่งของ MENA อย่างต่อเนื่อง

ด้วยจุดเด่นของ MENA มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการขนส่ง สามารถรองรับงานได้หลากหลายและมีกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถมิกเซอร์ที่มีจำนวนรถเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการรับงานขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการแบบ One Stop Service และมี Economy of scale ในการขยายกองยาน ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายการบริหารกองยานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสม่ำเสมอ และมีกำไรสะสมอยู่ในระดับสูง โดย ณ ไตรมาส 1/2564 มีกำไรสะสมอยู่ที่ 211 ล้านบาท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกองยานรถมิกเซอร์จำนวน 466 คัน และมีรถเทรลเลอร์ (หัวลาก) 75 คัน นอกจากนี้ ยังมีรถกึ่งพ่วง หรือหางลากประเภทต่างๆ 105 คัน รวมทั้ง มีพนักงานจัดส่งภายใต้การบริหารกว่า 500 คน

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้สำหรับลงทุนในโครงการในอนาคต จ่ายคืนหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยโครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำ (IRR) เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,