รถไฟไทย-จีนเตรียมลุยเฟส 2 โคราช-หนองคาย,ผลักดันเจรจาไตรภาคีเชื่อมโยงเวียงจันทน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (Joint Committee หรือ JC) ครั้งที่ 29 ผ่านระบบการประชุมทางไกล กับนายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 179,413 ล้านบาท

ฝ่ายไทยแจ้งความก้าวหน้างานโยธาระยะแรก 14 สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มดำเนินการแล้ว และฝ่ายไทยได้จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน

ส่วนแผนงานระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กม.ฝ่ายจีนรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งฝ่ายไทยจะสรุปงานออกแบบรายละเอียดในเร็ว ๆ นี้ โดยไทยขอให้ฝ่ายจีนจัดหาที่ปรึกษาตรวจสอบแบบ ขณะที่ฝ่ายจีนเห็นว่าควรมีการลงนามในสัญญาบริการที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจะหารือในประเด็นดังกล่าวต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานโยธาและระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการเชื่อมทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมไตรภาคีระหว่างไทยลาว และ จีน เกี่ยวกับเส้นทางการเชื่อมโยง โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือกับฝ่ายลาวเพื่อผลักดันให้มีการประชุมระดับคณะทำงานสามฝ่ายและจัดการประชุมทุกเดือนเพื่อให้มีความคืบหน้าต่อไป

สำหรับการดำเนินการช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการรถไฟไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพื่อใช้ทางวิ่งและโครงสร้างร่วม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะปรับงานออกแบบรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานของจีน และสนับสนุนฝ่ายไทยในการแก้ปัญหาประเด็นทางด้านเทคนิค คณะทำงานด้านเทคนิคจะหารือประเด็นดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 2.3 (สัญญาการวางราง และระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถ)

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 1 ของสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างงานโยธาที่ได้หารือกันไว้ ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในร่างบันทึกแนบท้ายสัญญาฯ โดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่ 30 ในช่วงเดือนพ.ย.64 หลังการประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ลาว และจีนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,