รฟม.ปรับร่าง TOR งานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เปิดเฮียริ่งรอบ 2 ถึง 1 พ.ย.64

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) โดยจะเปิดให้สาธารณชนและผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ToR ได้ในระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย.64

ตามที่ รฟม.ได้เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ร่าง ToR) สำหรับการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding: ICB) ในการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ของ รฟม. เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนและผู้ประกอบการเสนอแนะ วิจารณ์ร่าง ToR ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ต.64 มีผู้ให้ความคิดเห็นต่อร่าง ToR รวม 9 ราย และมีข้อสังเกตของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น

รฟม. พิจารณาแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รวมทั้งให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ รฟม. และสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ รฟม. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงร่าง ToR และจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (ร่าง ToR) ฉบับปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เพื่อเปิดรับฟังความเห็นรอบใหม่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี 65 และเปิดให้บริการในปี 70

ทั้งนี งานประมูลงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา) แบ่งออกเป็น 6 สัญญาได้แก่

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า ระยะทางประมษร 2.3 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ ระยทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.0 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทางประมาณ 9.3 กิโลเมตร สถานียกระดับ จำนวน 7 สถานี อาคารจดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 64)

Tags: , ,