รมช.มท สั่งปภ.-ผู้ว่าฯ 8 จ.ริมโขง รับมือการระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีน,ลาว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่มีรายงานโดยสื่อต่างประเทศว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดเหตุเขื่อน 2 แห่งแตกในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับเกิดฝน 1,000 ปีตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนาน จนต้องมีประกาศเตือนเขื่อนอี้เหอถาน ซึ่งเป็นเขื่อนอีกแห่งในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน อาจพังถล่มได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ประเทศทางตอนใต้ลงมา เช่น สปป.ลาว และไทย ต้องมีการเตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายมวลน้ำใหญ่จากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิด

โดยในส่วนของ สปป.ลาว ในขณะนี้มีประกาศให้เขื่อนน้ำอู ทำการปล่อยระบายน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอีกแห่งคือเขื่อนไซยะบุรี ได้มีการเร่งระบายน้ำมากขึ้น เพื่อรองรับมวลน้ำใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้

จากสถานการณ์ดังกล่าว รมช.มหาดไทย ได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ได้เตรียมการรับมือและแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวัง และเตรียมการอพยพทันทีหากเกิดความรุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำมีมวลขนาดใหญ่มาก และอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าการระบายน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประกอบกับสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่กำลังปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทำให้ เกิดลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน

โดยในส่วนนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ กำหนดพื้นที่ปลอดภัย ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ห้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

รมช.มหาดไทย ได้มอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งปีหน้า โดยขอให้มีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หาแนวทางวางแผนร่วมกัน “สร้างที่ให้น้ำอยู่ และทำทางให้น้ำไหล” โดยสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ โดยเร่งขุดลอกเส้นทางน้ำ, กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะที่กีดขวางทางระบายน้ำไม่ให้ตื้นเขิน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับน้ำฝนที่มีปริมาณมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์โดยรวม ยังคงต้องเฝ้าติดสถานการณ์พายุฯอย่างใกล้ชิด

อนึ่ง จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น “เจิมปากา” ที่มีอิทธิพลในขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปัตตานี รวม 10 อำเภอ 15 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,