รมช.เกษตรฯ ตั้งปศุสัตว์ Sandbox เชียงราย มุ่งเน้นผลผลิตคุณภาพตามความต้องการตลาด

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดปศุสัตว์ Sandbox เชียงราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินในวันที่ 1 พ.ย.64 กำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนโดดเด่นขึ้นมา จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงรายและแห่งแรกของภาคเหนือ

โดยจะเริ่มที่ปศุสัตว์ ซึ่งจะรวมปศุสัตว์ทุกประเภท อาทิ วัว แพะ แกะ ไก่ฯ มาไว้ในพื้นที่ Sandbox และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพได้ รวมถึงอบรมเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ค้าให้เป็นมาตรฐาน โดยมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบริหารจัดการ และสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ และงบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้ในส่วนงานของตนเอง

“กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการเรื่องนี้และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ประกาศเป็น Sandbox วันนี้ทุกหน่วยงานเข้าใจภารกิจหน้าที่ของตนเองในการสนับสนุนแล้วจึงเกิดเป็นรูปธรรม และพร้อมดำเนินการต่อเนื่องทันที และนอกจากปศุสัตว์ Sandbox แล้วก็จะเน้นไปที่การเกษตรทุกภาคส่วน ทั้งภาคประมง และพืช โดยทางหน่วยงานกระทรวงเกษตรจะลงทุนในส่วนของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร และหาตลาดในการรับซื้อผลผลิตให้ เมื่อขายได้ค่อยมาหักต้นทุนคืน และเกษตรกรรับส่วนของผลกำไรไป โดยมอบให้ประมงจังหวัด ร่วมกับองค์การสะพานปลา และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มดำเนินการร่วมกันในการกระจายสินค้าประมงในภาคเหนือและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง”

นายประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้เตรียมสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ได้ปริมาณผลผลิตเยอะ คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ให้กับเกษตรกรภาคเหนือ และหลังจากนี้ไป กรมการข้าวจะรับคืนเมล็ดพันธุ์จากชาวนา และเอาเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ชาวนาไปใช้เพาะปลูกแทน โดยให้ 15 กิโลกรัม ต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่ชาวนาสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาแลกได้ทุกศูนย์ข้าว ของกรมการข้าว ทั่วประเทศ และหลังจากนี้พันธุ์ข้าวของประเทศไทยขอแบ่งเป็น 5 ประเภท 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวขาว 4.ข้าวเหนียว 5.ข้าวสี ซึ่งกรมการข้าวจะมุ่งเน้นการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้านอกประเทศได้ และตรงตามความต้องการของตลาดโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,