รมว.ท่องเที่ยว มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้ผู้ประกอบการภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่นนทท.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus ณ โรงแรมแมริออท เมอร์ลิน บีช จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก ภายใต้นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ด้วยการพัฒนามาตรฐานการบริการโดยเฉพาะด้านสุขอนามัย ในทุกประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงถือเป็นพื้นที่นำร่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่รัฐบาลได้วางไว้ ภายใต้แผน Phuket Sandbox ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus อันเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นว่ามาตรฐาน SHA และ SHA Plus จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้แผน Phuket Sandbox รวมถึงเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่น ๆ นำไปปรับใช้เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไป และขอให้รักษามาตรฐาน SHA และดำเนินธุรกิจภายใต้ “การท่องเที่ยวสีขาว” สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ มาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดำเนินการต่อไปได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และนอกจากนี้มาตรฐาน SHA ยังได้รับการรับรองจาก World Travel and Tourism Council (WTTC) ให้ได้มาตรฐาน Safe Travels เป็นการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อันเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19″

มาตรฐาน SHA ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 10,399 ราย และวันนี้ มาตรฐาน SHA ต่อยอดไปสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 70 % ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) โดยดำเนินการในจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการ Phuket Sandbox เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ต่อไป

ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 460 แห่ง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ ททท.ยังได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ในการยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าภูเก็ตอีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,