รมว.พาณิชย์ หนุนเอเปคเร่งลดอุปสรรคการค้า ผลักดันผลิตวัคซีนเพื่อการเข้าถึง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade Meeting: MRT 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 และระบบการค้าพหุภาคี รวมทั้งร่วมรับรองแถลงการณ์สำคัญ 3 ฉบับ

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุม 2 ประเด็นสำคัญ เรื่องแรก คือ การรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 เรื่องที่ 2 คือ การค้าระบบพหุภาคีภายใต้การกำกับขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยทั้ง 2 เรื่อง ไทยได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม 6 ประเด็น คือ

 • ประเด็นที่ 1 ไทยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายวัคซีนและสินค้าจำเป็นต่อการแก้ปัญหาโควิด โดยการลดอุปสรรคทางการค้า และมาตรการในการจำกัดการส่งออกเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีน และสินค้าจำเป็นต่อการแก้ปัญหาโควิดได้โดยสะดวกรวดเร็ว
 • ประเด็นที่ 2 ไทยยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กติกาของ WTO
 • ประเด็นที่ 3 ไทยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ทั่วถึงตามเป้าหมายโดยเร็ว และสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของทุกประเทศในโลก
 • ประเด็นที่ 4 ไทยสนับสนุนการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (CL) ในการผลิตวัคซีนในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
 • ประเด็นที่ 5 ไทยสนับสนุนบทบาทของ WTO ในการเร่งหารือเรื่องของการเร่งผลิตวัคซีน กับองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • ประเด็นที่ 6 ไทยสนับสนุน WTO ในการเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่คงค้าง เช่น เร่งหาข้อสรุปการอุดหนุนการประมง การยกเว้นภาษีชั่วคราวด้าน E-Commerce การอุดหนุนสินค้าการเกษตร และการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ของ WTO ที่ว่างอยู่

นอกจากนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์สำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่

 • ฉบับที่ 1 แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าประจำปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ
  • 1) ใช้การค้าเป็นกลไกสำคัญในการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
  • 2) สนับสนุนการค้าระบบพหุภาคี
  • 3) ร่วมกันผลักดันให้เกิดความมั่งคั่งในเอเปค
 • ฉบับที่ 2 แถลงการณ์เอเปค เรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าวัคซีนโควิด-19 และสินค้าจำเป็น
 • ฉบับที่ 3 แถลงการณ์เอเปค เรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น เน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่การผลิต

ทั้งนี้ เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนฯ แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,