รมว.พาณิชย์ เตรียมคิกออฟยุทธศาสตร์มันฯ ปี 64-67 สู่แผนเชิงรุก-บุกตลาดตปท.

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (24 ตุลาคม) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ จะประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังปี 2564-2567 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะเป็นประธานนำขับเคลื่อนเรื่องนี้ในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเริ่ม kick off ที่จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับยุทธศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งดำเนินการมา 2 ปี และเดินหน้าต่อในปีที่ 3 โดยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 520,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมันสำปะหลังแปรรูป ยังเป็นพืชหลักที่มีผลต่อรายได้ของประเทศ เนื่องจากมีความต้องการของตลาด และมูลค่าการส่งออกสูงต่อเนื่อง ดังนั้น รมว.พาณิชย์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

“นายจุรินทร์ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่ม GDP ประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ นำเกษตรกร ทีมพาณิชย์ ทีมเกษตร จับมือสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกต่อไป” ที่ปรึกษารัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ กล่าว

ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด จำนวนเกษตรกรกว่า 520,000 ครัวเรือน สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ผ่านมา ประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท และมีมาตรการเสริมรองรับเพื่อยกระดับราคา และหากราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้ รัฐก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือเกษตรกรได้ดี เป็นหนึ่งในจำนวนสินค้าเกษตร 5 ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจในโครงการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ต.ค. 64)

Tags: , , ,