รมว.พาณิชย์ เล็งประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังภายใน 1 ปี เน้นส่งออกไปจีน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยครบวงจร ซึ่งจะรวมกระบวนการผลิตทุกเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงการตลาดปลายน้ำ คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน 1 ปี จะประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยได้ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์แม่บทในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูง เกษตรมูลค่าสูงได้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนแนวทางนี้

ผลจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะตกกับเกษตรกรและประเทศโดยรวมในการส่งสินค้ามูลค่าสูงออกไปจำหน่ายในต่างประเทศนำรายได้เข้าประเทศ โดยตลาดใหญ่ของมันสำปะหลังอยู่ที่ประเทศจีนมี 2 ส่วน คือ ประเทศไทยเข้าเฉพาะตลาดเอทานอลเป็นหลัก แต่ยังมีตลาดอาหารสัตว์ที่เรายังไม่ได้เข้าไปเชิงลึกซึ่งยังสามารถเข้าไปได้อีก และมีอีกหลายมณฑลที่มีความต้องการ ตลาดจีนยังเป็นตลาดใหญ่ที่มีอนาคตสำหรับมันสำปะหลังไทย นอกจากนี้ยังมีตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ที่สามารถนำมันสำปะหลังไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้

“เราต้องขยายองค์ความรู้ในการนำมันสำปะหลังไปผสมเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งบางประเทศไม่ใช้มันสำปะหลัง ต้องไปประชาสัมพันธ์และเจาะตลาดต่อไปในอนาคต” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ประกอบด้วยพืช 5 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรมีหลักประกันหากราคาผลผลิตตกต่ำจะมีส่วนต่าง ทำให้มีรายได้ 2 ทาง ซึ่งที่จะผลักดันให้รัฐบาลดำเนินนโยบายดังกล่าวต่อเนื่องไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,