รมว.เกษตรฯ สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยองว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการศึกษาความเหมาะสม การสำรวจ-ออกแบบ การขออนุญาตใช้พื้นที่ และการจัดหาที่ดิน โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 67 – 69

สำหรับโครงการดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน 16.82 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน 10,700 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้ราษฎรสามารถทำการประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

“ปัจจุบันจังหวัดระยองมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่จะสามารถสนับสนุนด้านการเพาะปลูกได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีแนวทางที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของแหล่งน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดระยองได้มีน้ำกินน้ำใช้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าชดเชยที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนั้น จะชดเชยให้อย่างเป็นธรรม จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 65)

Tags: , , ,