รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเกือบ 11 ล้านคน-เตรียมฉีดไฟเซอร์ให้คนที่สมัครใจ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รับทราบรายงานความคืบหน้าการเยียวยานักเรียนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนเยียวยาและลดผลกระทบทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีวงเงิน 23,000 ล้านบาท ด้วยการเยียวยานักเรียนทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท ผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ รายงานการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาครอบคลุมเด็กนักเรียนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วทั้งสิ้น 10,952,000 ล้านคน จากเป้าหมาย 11 ล้านคน คิดเป็น 87.80% โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับทั้งหมด 97.75% ที่เหลือได้ทยอยดำเนินการส่งมอบต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้

ทั้งนี้ นายธนกร กล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอายุ 12-18 ปี โดยล่าสุด (27 กันยายน) พบว่า มีผู้สมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 3.61 ล้านคน จากทั้งสิ้น 5,048,081 คนคิดเป็น 71.67% และจะได้รวบรวมจำนวนเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้วเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามมาตรการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมกำชับกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบระบบการจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดโดยเงินทุกบาทต้องถึงมือผู้ปกครอง ตรงตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กมีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยา เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอบครอบคลุมมากที่สุด รองรับการผ่อนคลายมาตรการและให้การเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปกลับมาสู่รูปแบบปกติทั่วประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,