ราชกิจจาฯ ลงประกาศสธ. ให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-Co-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kit) พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญ คือ การอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-Co-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kit) สามารถนำไปใช้ได้เองในสถานที่ซึ่งไม่ใช่สถานพยาบาล เช่น บ้านพักอาศัย หรือชุดตรวจที่บุคลากรทางการแพทย์ สั่งใช้สำหรับผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล และให้รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้ทั้งในและนอกสถานพยาบาล

โดยให้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen test self-test kit นี้ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น รพ.ทั่วไป รพ.เฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน หรือช่องทางอื่นที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยตนเองตั้งแต่ในระยะแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษา และป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น และลดการติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,