ราชทัณฑ์ เผยผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,228 ราย รักษาหายแล้ว 2,054 ราย

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,228 ราย จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 แห่ง และมีผู้รักษาหายแล้ว 2,054 ราย ทำให้เหลือผู้ต้องขังที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา 16,319 ราย

สำหรับยอดผู้ต้องขังติดเชื้อสะสม 21,010 ราย จากเรือนจำ 14 แห่ง

ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ติดเชื้อรายใหม่ รักษาหายเพิ่ม เสียชีวิต คงเหลือ
1 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1,986 1,544
2 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1,704
3 ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 1,158
4 เรือนจำกลางคลองเปรม 889 3,651
5 เรือนจำพิเศษธนบุรี 42 23 3,671
6 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 33 242
7 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 158
8 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2,142
9 เรือนจำกลางบางขวาง  45 1,698
10 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 259 327
11 เรือนจำกลางขอนแก่น 1
12 เรือนจำพิเศษมีนบุรี 1
13 เรือนจำจังหวัดสงขลา 16
14 เรือนจำกลางสมุทรปราการ 4 6
รวม 1,228 2,054 16,319

สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ทั้งแบบปกติ ปล่อยตัวชั่วคราว และการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งต้องดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปล่อยตัวทุกรายและทุกกรณี

หากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งชื่อและกำหนดการปล่อยตัวแก่สำนักงานสาธารณสุขก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในรายที่สงสัยว่าจะติดเชื้อให้ดำเนินการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อย 14 วันหากไม่ติดเชื้อจึงปล่อยตัวได้ หากพบว่ามีการติดเชื้อ หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวอยู่ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่เพื่อรับตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา และในผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว ก่อนปล่อยตัวให้แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อติดตามผลต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน

นายวีระกิตติ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการลดความแออัดในเรือนจำ ทางกรมราชทัณฑ์กำลังพิจารณาโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาด และการปรับขยายเกณฑ์พักการลงโทษ เพื่อให้นักโทษได้รับการพักกรลงโทษมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน และภาพรวมของกระบนการยุติธรรม รวมถึงการให้ผู้ต้องขังใช้สิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งได้รับความกรุณาจากสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ได้ออกมาตรการลดการคุมขังและการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มา ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของเรือนจำ/ทัณฑสถานได้เป็นอย่างดี

ส่วนกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีชายที่พ้นโทษจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและติดเชื้อจากเรือนจำฯ ได้นอนเสียชีวิตอยู่บนบาทวิถีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.64 นั้น นายวีระกิตติ์ ชี้แจงว่า ชายคนดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนพ้นโทษ โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค.64 ได้รับแจ้งจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการป่วยแสดง เรือนจำฯ จึงได้ประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว รวมกับผู้ต้องขังอีก 3 รายที่พ้นโทษพร้อมกันในวันที่ 11 พ.ค.64 ไปรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อ ตามกระบวนการของการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของกรมราชทัณฑ์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , , ,