ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล็งนำเข้า-บริหารจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้หน่วยงานรัฐ-เอกชนที่สนใจซื้อ

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงความร่วมมือการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการนำเข้าและบริหารจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

โดยหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการกระจายวัคซีนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวัคซีน ซึ่งจะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป

ในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึง และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,