ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจงจัดหาวัคซีนทางเลือกระหว่างรอการผลิตในประเทศเพียงพอ

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศที่ให้สิทธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดซื้อ จัดหา ยา เวชภัณฑ์ วัคซีนว่า การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีนตัวเลือกนั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ เนื่องจากราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

สำหรับประกาศฉบับล่าสุดตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ และ เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่อง วิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,