รายงานเผยจีนทุ่มเงินวิจัยและพัฒนาด้านไอทีสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

สมุดปกขาวจากสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า จีนได้เพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมเป็น 2.4 ล้านล้านหยวน (ราว 12.5 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ขณะที่อัตราส่วนการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 2.4%

สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสมุดปกขาว “การเดินทางอันยิ่งใหญ่ของจีนจากความยากจนสู่ความมั่งคั่ง” (China’s Epic Journey from Poverty to Prosperity) โดยระบุว่า มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (utility patent) กับหน่วยงานในประเทศเกือบ 1.35 ล้านรายการ และได้รับอนุมัติ 441,000 รายการ ส่วนการยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศอยู่ที่ 69,000 รายการผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรในปี 2563

จีนครองอันดับ 14 จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ประจำปี 2563 และเป็นประเทศรายได้ปานกลางแห่งเดียวที่ติด 30 อันดับแรกของการจัดอันดับดังกล่าว

ทั้งนี้ จีนจัดตั้งห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ 533 แห่ง ศูนย์วิจัยเชิงวิศวกรรมระดับชาติ 350 แห่ง ศูนย์เทคโนโลยีผู้ประกอบการระดับชาติ 1,636 แห่ง ฐานผู้ประกอบการและนวัตกรรมขนาดใหญ่ 212 แห่ง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับชาติ 1,287 แห่ง และพื้นที่ผู้ผลิต 2,251 แห่ง ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเมื่อนับถึงสิ้นปี 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , ,